Перейти до основного вмісту

Публікації

Складники мультипредметного тексту: математика

Останні дописи

Інтерактивна школа сучасного вчителя

  Математика – це просто       В умовах онлайн-навчання   вчитель не лише має володіти інструментами дистанційного навчання, але активно впроваджувати предметну складову так, щоб навчання математики було для учнів доступним, зрозумілим і простим.       Онлайн-студія «Математика-це просто» (28.04.22) мала на меті підвищити методичну та предметну компетентності педагогів при викладанні математики. Соловей О.М. (ТКМЦНОІМ) виділила основні шляхи, які можуть зробити навчання математики цікавим, доступним, простим: -          схеми, символи, опорні таблиці -          закономірності, аналогії, порівняння -          групування -          алгоритмізація -          цікаві способи розв ’ язання -          візуалізація -          сучасні ІКТ інструменти           Учасники онлайн-студії розглянули розв ’ язування задач на суміші та сплави за єдиною схемою І+ІІ=ІІІ, додавання дробів з різними знаменниками   методом Метелика, розв’язування задач на змішування, геометричних задач з

D#08 T’mistechko

                Традиційно  8 освітнє Трансфермістечко (13-14 квітня 2022 року) об ’ єднало освітян, але в надскладних умовах війни, у великому прагненні до перемоги українського народу та втіленні усіх завдань з реалізації Державного стандарту, Концепції НУШ.      У модельно-діяльнісній локації працювали вчителі математики та інформатики, розглнянувши тему « Компетентісний потенціал освітніх модельних прогам». Соловей О.М.(ТКМЦНОІМ) представила результати тестування РІSA (І цикл), за якими учасники сформулювали передумови компетентісного підходу в навчальний процес. В системі управління змістом освіти ключовим є направляюча лінія: від Державного Стандарту через базові навчальні плани, освітні програми, типові навчальні плани до модельних програм. Саме компетентісний потенціал відображає можливості математичної та інформативної галузей формувати уміння, ставлення та базові знання здобувачів освіти. Результативною була інтерактивна діяльність «Компетентісно-орієнтоване завдання інтегров

Методичні рекомендації щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року

  Міністерство освіти і науки рекомендує закладам                                             загальної середньої освіти: -завершити 2021/2022 навчальний рік, самостійно визначивши день закінчення освітнього процесу шляхом внесення, за необхідності, відповідних змін до структури навчального року, визначеної закладом; -забезпечити виконання освітніх програм, навчальних програм та навчального плану за рахунок ущільнення навчального матеріалу, організації самостійної навчальної діяльності учнів, додаткових консультацій з використанням технологій дистанційного навчання тощо та внести відповідні -зміни до календарно-тематичного планування з предметів інваріантної та варіативної складової навчального плану закладу освіти для забезпечення якісного виконання програм без урахування показників з кількості днів; -звернути увагу на необхідність психологічної підтримки дітей , у тому числі після завершення навчального року. Відповідні матеріали розміщено на сайтах Мініст

СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!

 

Математична освіта: навчання орієнтоване на досягнення успіху

  Опитування PISA показали, що навчання математики буде успішним і ефективним тоді, коли стратегії, які вчитель використовує на уроці будуть співпадати із стратегіями, яких прагнуть учні. Форум «Математична освіта: навчання, орієнтоване на досягнення успіху», який відбувся 20 січня 2022 року зібрав учасників для обговорення ключових орієнтирів математичної освіти, підвищення рівня професійної майстерності  у використанні інноваційних методик і технологій, які забезпечують успішне навчання математики в умовах НУШ. Соловей О.М.(ТКМЦНОІМ)  зазначила, що у своїй діяльності педагоги мають орієнтуватись на: -підвищення мотивації навчання; -формування предметних та ключових компетентностей, розвиток основних інтелектуальних операцій; -формування нової культури оцінювання навчальних досягнень здобувачів ЗЗСО; - впровадження практико-орієнтованого, особистісно-орієнтованого навчання; - впровадження інтегрованого навчання.             Домбровська Г.М.(учитель математики ТЗОШ І-ІІІ с