Перейти до основного вмісту

Публікації

До 150 – річчя з дня народження Володимира Левицького

  Той, що підіймав небосхил математичної культури на українському грунті З нагоди 150 річниці з дня народження видатного українського математика Володимира Левицького в закладах загальної середньої освіти м. Тернополя пройшли заходи з вшанування пам ’ яті нашого земляка . Зокрема , в Тернопільській школі І-ІІІ ст. № 16 ім. Володимира Левицького пройшов тиждень математики.   Конкурс імені В.Левицького, інформаційні діалоги, виставки плакатів, творчих робіт – це традиції , які   щороку дотримуються в школі. Захоплюючими є практикуми   з моделювання та конструювання   « Математика без нудьги»: учні демонструють свої уміння розв’язувати задачі практичного змісту, задачі-парадокси, задачі – експерименти. Майданчики   науково-дослідної діяльності об’єднують учнів в творчій та науковій роботі над проєктами. «Основоположник математичної культури нашого народу»  — так назвав Володимира Левицького академік Михайло Кравчук. І мав на це право, бо саме В. Левицький піднімав у Галичині небос
Останні дописи

Інтерактивна школа сучасного вчителя

  Проблема формування мотивації навчання є   актуальною в умовах впровадження Державного стандарту базової і середньої освіти. Як відомо, зміст навчання, його значущість для школяра є підґрунтям мотиваційної сфери. Від змісту навчання залежить спрямованість учня, тобто мотиви навчання. Перед сучасним учителем передусім стоїть завдання задіяти в навчанні такі ресурси, які пробуджуватимуть і підтримуватимуть в учнів інтерес до пізнання нового. У цих умовах важливого значення набуває мотивація як важливий компонент освіти. Від мотивації учня залежить його успішність, глибина й міцність знань, бажання і здатність навчатися протягом усього життя. А це важливо, адже, згідно із сучасними дослідженнями, результати діяльності людини тільки на 20 % залежать від інтелекту, а на 70-80 % – від мотивації. Мотивація – це інтереси, потреби, прагнення, емоції, переконання, ідеали, установки, які спонукають учня до діяльності. Мотивація сприяє появі в учня навчальної ініціативи й любові до навчання, спо

З Новим роком та Різдвом Христовим!

  Друзі, дякую за співпрацю!  З повагою, Оксана Соловей!

Школа молодого вчителя

  Методична компетентність педагога – дієвий шлях до розвитку ключових компетентностей учня           Закон України «Про освіту» (2017 р.) визначає мету освіти як пріоритетно компетентнісну, тлумачить поняття компетентність, дає перелік ключових компетентностей. Концепція «Нова українська школа» розкриває основні напрями реформування вітчизняної освіти, з-поміж яких: сучасне освітнє середовище, нові зміст і структура, виховання на цінностях, орієнтація на учня тощо. Нині Концепція реалізується у стандарті й діяльності початкової школи, загальної середньої освіти (5 кл), та пов’язана із радикальним оновленням української школи, труднощами в умовах війни. Не зважаючи на різні виклики сьогодення , професіоналізм педагога залишається беззаперечним доказом того, що компетентний учитель формує і компетентного учня. 12 грудня 2022 р. продовжила роботу Школа молодого вчителя. Методичний практикум « Методична компетентність педагога – дієвий шлях до розвитку ключових компетентностей учня» зіб

SMART-технології та колективний інтелект як стратегії мотивованого навчання

  У стратегічно-мотиваційній локації 09 # Трансфермістечка   17 листопада 2022 року працювали   вчителі математики та інформатики . Консалтинг « SMART -технології та колективний інтелект як стратегії мотивованого навчання» мав на меті п ідвищити професійну, методичну компетентності учасників у використанні  цифрових технологій та технологій фо рмування колективного інтелекту , надати консультації з використання ефективних інструментів цифрового навчання.   Соловей Оксана Михайлівна (ТКМЦНОІМ)  сформулювали основні принципи колективного інтелекту, виділила зміни щодо цілей, змісту, методів, форм навчання відповідно до використання SMART -технологій у навчальному процесі, вказала на переваги методів конкретної ситуації та евристичних запитань у формуванні ко лективного інтелекту.            Ефективний майстер-клас продемонструвала Штокало Марія Леонідівна, заступник директора ТСШ І-ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням іноземних , на якому учасники практикували створення інтерактив

Практичні інструменти розвитку критичного мислення

  Критичне мислення: модний освітній тренд чи життєво-необхідне вміння? Критичне мислення – це не лише здатність критикувати. З педагогічної точки зору критичне мислення – це комплекс мисленнєвих операцій, що характеризується здатністю людини: ·          аналізувати, порівнювати, синтезувати, оцінювати інформацію з будь-яких джерел; ·          бачити проблеми, ставити запитання; ·          висувати гіпотези та оцінювати альтернативи; ·          робити свідомий вибір, приймати рішення та обґрунтовувати його.          Щоб   учні мали змогу розвивати  критичне мислення,  у школі слід системно змінити всі компоненти навчально-виховного процесу. Вебінар « Практичні інструменти критичного мислення» (12 жовтня 2022 р.) мав на меті підвищити професійну компетентність педагогів у проведенні уроку критичного мислення та використанні технологій, методик. Соловей О.М. (ТКМЦНОІМ ) виділила основні етапи уроку критичного мислення , наголосила, що технологія проведення уроку з розвитку